Privacy

  • Duidelijk
  • Zorgvuldig
  • Veilig
  • Betrouwbaar
In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we die? Hoe lang bewaren we bepaalde gegevens en hoe gaan we om met het verstrekken hiervan aan andere partijen?
We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent. Er mogen geen onduidelijkheden over bestaan. We hechten er namelijk belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leest u daarom onze verklaring zorgvuldig.